Reserveringsvoorwaarden

COVID-19

Gratis annuleren in geval van reisverbod naar de gebieden die van invloed zijn op de reservering, vastgesteld door de bevoegde autoriteiten, als gevolg van covid-19.

Het is verstandig deze “kleine lettertjes” aandachtig te lezen. Zowel u als Fincasas.net vinden hierin onze rechten en plichten. Middels uw reservering bij Fincasas.net bevestigt u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan.

  1. Reserveringsopdracht en betaling
  2. Reserveringskosten
  3. Toeristenbelasting
  4. Annulering door de huurder
  5. Annulering door Fincasas.net
  6. Wijziging door huurder
  7. Aansprakelijkheid van de huurder
  8. Aansprakelijkheid van Fincasas.net
  9. Klachten
  10. Annuleringsverzekering

1. Reserveringsopdracht en betaling

1-1. Iedere reserveringsopdracht wordt door Fincasas.net bevestigd middels een boekingsformulier.

1-2. Binnen 1 week na reservering voldoet u 40% van de huurprijs en de reserveringskosten kosten. U ontvangt dan van Fincasas.net  de bevestiging van de reservering. Het restant dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. U ontvangt dan de voucher van de betreffende woning en de routebeschrijving naar het kantoor van Fincasas.net. Hier kunt u de sleutels van de woning ophalen.  Bij reservering binnen deze 4 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.

1-3. Bij reservering op korte termijn, d.w.z. vijf weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de betaling m.b.v. internetbanking of telefonisch per bank of per expresse-giro te verrichten. Ook kunt u per kas betalen middels contant geld. Uw betalingsafschrift vormt samen met de voucher uw volledige huurovereenkomst.

1-4. Bij niet tijdige betaling is Fincasas.net gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren.

Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 4).

1-5. De kosten voor de extra services (eindschoonmaak en eventuele kosten voor bedlinnen, handdoeken, kinderbed/stoel etc.) dienen bij aankomst contant betaald te worden. Het totaalbedrag van de extra services vindt u op de voucher van uw vakantiewoning.

2. Reserveringskosten

2-1. Per reserveringsbevestiging wordt u 30,- euro reserveringskosten in rekening gebracht. Voor een combinatiereservering (meerdere locaties in opeenvolgende weken) wordt slechts 1 x 30,- euro in rekening gebracht.

3. Toeristenbelasting

3-1. Per 01-01-2013 dient er in geheel Catalonië toeristenbelasting betaald te worden.  Deze kunt u bij aankomst op ons kantoor contant betalen. De toeristenbelasting bedraagt € 0,90 per persoon (vanaf

17 jaar), per dag. Met een maximum van 7 dagen (zijnde € 6,30).

3-2. Bij aankomst moet van iedere reisgenoot het paspoort of identiteitskaart overhandigd worden ter registratie.

4. Annulering door huurder

4-1. Annuleringen dienen per e-mail aan Fincasas.net te worden opgegeven en gelijktijdig per aangetekend schrijven te worden bevestigd onder bijvoeging van het bevestigingsformulier.  Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt Fincasas.net een annuleringsbevestiging/nota.

4-2. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 0% van de huursom in rekening gebracht. Alleen de reserveringskosten worden berekend.

4-3. Bij annulering binnen 8 weken doch 4 of meer weken voor aanvang van de huurperiode wordt 40% van de huursom in rekening gebracht.

4-4. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.

4-5. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend en terstond worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.

5. Annulering door Fincasas.net

5-1. Indien enige omstandigheid Fincasas.net dwingt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, een alternatieve vakantiewoning worden aangeboden. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal Fincasas.net onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag. 5-2. Bij annulering door Fincasas.net vanaf 8 dagen voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van 150, – euro per gereserveerde vakantiewoning, indien geen alternatief kan worden aangeboden, c.q. de huurder dit alternatief niet aanvaardt.

5-3. Uitgesloten van punt 5-2 zijn “korte termijn reserveringen”, d.w.z. reserveringen welke hebben plaatsgevonden 5 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

6. Wijzigingen door de huurder

6-1. Indien u in uw reeds gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, dan geeft u dit direct aan Fincasas.net door. Deze wijziging wordt door Fincasas.net bevestigd. De hieraan verbonden kosten bedragen 30,- euro.

6-2. Wijzigingen in huurperiode en wisseling van vakantiewoning worden behandeld als annulering (zie punt 4)

7. Aansprakelijkheid van de huurder

7-1. Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw medereizigers, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan Fincasas.net. Ook voor eventuele bijkomende kosten, bent u als huurder volledig aansprakelijk. Fincasas.net is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend., c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso-)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.

7-2. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

8. Aansprakelijkheid van Fincasas.net

8-1. Fincasas.net kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door Fincasas.net gecontracteerde vakantiewoningen.

8-2. Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving van vakantiehuizen op de websites van Fincasas.net binden Fincasas.net niet.

8-3. Bij woningen waarbij staat aangegeven dat er internet aanwezig is kan Fincasas.net geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel matig of tijdelijk niet functioneren van het internet.               

8-4. Het kan bij uitzondering voorkomen dat een (al dan niet privé zwembad) in onderhoud of reparatie is, of dat het water vervangen dient te worden. Voor eventueel hieruit voortvloeiend ongemak kan Fincasas.net geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

9. Klachten

9-1. Ondanks al onze bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet, voor zover mogelijk, ter plaatse worden ingediend. Dankzij ons kantoor in L’Estartit, kunnen we problemen direct aanpakken. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 4 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij Fincasas.net worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.

9-2. Fincasas.net is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

10. Annuleringsverzekering

10-1. Deelname aan een annuleringsverzekering bevelen wij aan, óók indien u op korte termijn reserveert. Informeer hiervoor bij uw verzekeringsagent of een willekeurig reisbureau.

Algemene informatie

Wij willen graag dat uw vakantie vlekkeloos verloopt. Voordat u bij Fincasas.net een reservering maakt, is het belangrijk om onderstaande punten goed door te lezen.

Aankomst- en vertrektijd

Fincasas.net verhuurt vakantiehuizen per week, van zaterdag tot zaterdag of van vrijdag tot vrijdag (zie omschrijving huis). U kunt uw vakantiewoning op de dag van aankomst betrekken tussen 16.00 en 19.00 uur (de sleutels kunt ophalen op ons kantoor in L’Estartit). Op de dag van vertrek verlaat u de woning normaal gesproken voor 10.00 uur. In overleg met Fincasas.net  zijn andere tijden wellicht mogelijk. Als u denkt later aan te komen, maak dan een goede afspraak met Fincasas.net.

Waarborgsom

Bij aankomst worden uw creditcard gegevens genoteerd t.b.v. de borg. Na controle van de woning wordt de machtiging opgeheven. Hiervan krijgt u binnen 7 dagen na vertrek per E-mail bericht. Mocht er schade of breuk geconstateerd worden na afloop van uw verblijf, dan zal dit met de borg verrekend worden.  De hoogte van de borg staat vermeld in uw reserveringsbevestiging. Tevens dient u zich bij aankomst te kunnen identificeren d.m.v. een paspoort of identiteitskaart.                                                                                                                                            

Eindschoonmaak

U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van uw vakantiehuis te verzorgen. Wij verzoeken u dringend de woning in complete en nette toestand achter te laten en bij vertrek het vuilnis zelf weg te brengen. Na uw vertrek maakt  Fincasas.net de woning schoon. De schoonmaakkosten staan in de woningbeschrijving vermeld. Indien de woning vuil en/of niet in de zelfde toestand als bij aanvang wordt verlaten, kunnen wij de extra kosten van de schoonmaak alsnog in rekening brengen en inhouden op de borg.

Inventaris

De inventaris van alle woningen wordt éénmaal per jaar door Fincasas.net gecontroleerd. In al onze woningen zijn de volgende voorzieningen tenminste aanwezig: een complete keukeninrichting inclusief koelkast, gasfornuis of elektrische kookplaat. U heeft een eigen entree, normaal sanitair, warm en koud stromend water, elektra en voldoende dekens of dekbedden. Voor de vraag of specifieke extra’s als bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, afwas- of wasmachine aanwezig zijn, verwijzen we u naar de woningbeschrijving. Als u iets mist, meldt dit dan meteen bij Fincasas.net. Hiermee voorkomt u dat een klein gemis uitgroeit tot een grote ergernis.

Als in de beschrijving van de woning staat aangegeven dat er ligbedden aanwezig zijn, dan is het aantal bijna altijd kleiner dan het maximaal aantal toegestane personen in de woning. De matrasjes voor de ligbedden zijn in de regel niet aanwezig.                                             

Internet en TV

Houdt er rekening mee dat de internetverbinding in Spanje niet altijd zo goed en stabiel is als u gewend bent. Het kan dan ook zijn dat de internetverbinding matig of tijdelijk niet functioneert. Fincasas.net kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Als er bij de specificaties van de woning staat aangegeven dat er TV aanwezig is, dan betekent dit dat u spaanse kanalen kunt ontvangen. Als er ook nederlandse zenders te ontvangen zijn dan wordt dit bij de specificaties van de woning vermeld. De eventuele nederlandse zenders worden ontvangen via de satelliet. Het kan zijn dat het ontvangst matig is of dat er tijdelijk geen ontvangst is. Fincasas.net kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Zwembaden                                                                                                                                             

De (privé) zwembaden zijn in de regel vanaf half mei tot eind september in gebruik, er kunnen woningen zijn waar de openingstijden van het zwembad hiervan afwijken.  Het kan bij hoge uitzondering voorkomen dat een (al dan niet privé zwembad) in onderhoud of reparatie is, of dat het water vervangen dient te worden. Voor eventueel hieruit voortvloeiend ongemak kan Fincasas.net geen verantwoordelijkheid aanvaarden. 

Het zwembad wordt tijdens uw verblijf door en gecertificeerd onderhoudsbedrijf schoongemaakt.

Linnen

Bed- en handdoeken zijn niet gratis aanwezig. U kunt dit reserveren of zelf meenemen. Geef bij uw reservering aan of u bed- en/of handdoeken wilt huren. Keukenlinnen en badlakens voor het strand of zwembad dient u zelf mee te brengen.

Kinderbed en/of -stoel

Wanneer u wilt beschikken over een kinderbed of een kinderstoel, dan kunt u deze via Fincasas.net huren. Geeft u dit duidelijk bij uw reservering aan. 

Huisdieren

Als huisdieren in een vakantiehuis zijn toegestaan, geldt als regel dat niet meer dan één huisdier welkom is. Alleen in overleg met Fincasas.net  zijn meerdere huisdieren welkom. In de meeste gevallen staat in de beschrijving vermeld indien een huisdier niet toegestaan is, maar toch raden we u aan om e.e.a. te controleren bij ons. Per huisdier wordt € 45,- in rekening gebracht.  In geval van een woning met gezamenlijk zwembad is het in het algemeen niet toegestaan uw huisdier mee te nemen naar het zwembad. Het spreekt voor zich dat huisdieren niet op bedden, banken en stoelen mogen.

Werk in uitvoering

Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiehuis wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan wegopbrekingen of bouwactiviteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele overlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.  

Maximaal aantal personen

Het in de woningbeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal (ongeacht het aantal vermelde slaapplaatsen). Kinderen worden hierin meegerekend. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd, op straffe van onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst. 

Het weer in L'Estartit

L'ESTARTIT WEATHER
Fincasas.net - Aluiler Huizen en Appartementen in L'Estartit en de Costa Brava

Avenida de Grecia 64
17258 L’Estartit, Girona, España
Tel: (0034) 972 751 280
Mob. (0034) 675 600 969
Email: office@fincasas.net

INFORMATIE

Volg ons op sociale netwerken

Nieuwsbrief

Volver a Arriba